Kontakt

TEHNO-KOVA d.o.o.

 

 
ADRESA Jovanke Radaković 126 11160 Beograd
PIB: 100026169
MATIČNI BROJ: 06219594
TELEFONI:

+381 (11) 2773-108

+381 (11) 2772-138

+ 381(11) 2783-084

FAX: +381 (11) 2786-619
E-MAIL: tehnokova@gmail.com
DOKUMENTA:

* Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

* Podaci o identifikaciji

* Rešenje Agencije za privredne registere